Kapcsolat

Szabóné László Lilla

diákotthon vezető

Református lelkész, KRE-HTK Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékén adjunktus. Családos, három gyermek édesanyja.  A ’Ráday’-ban voltam kollégista, vendég, jelenleg itt élünk a családommal.

Hitem szerint mindnyájan, akik együtt lakhatunk, tanulhatunk, dolgozhatunk a diákotthonban, ugyanannak a Mennyei Asztalnak vagyunk a vendégei. Reménységem, hogy ebben a gazdagságban felüdülhetünk és felüdíthetünk, növekedhetünk és támogathatunk, segítséget kérhetünk és szolgálhatunk. Vezetői munkámmal ezt kívánom segíteni.     

rfd@raday28.hu

Bölcsföldi András

spirituális

Bölcsföldi András lelkész és spirituális vagyok, ami azt jelenti, hogy lelki programokért vagyok felelős olyan helyeken (mint pl. a teológia, vagy az RFD), ahol egyébként oktatási időben a tanuláson van a hangsúly.

Régebben úgy fogalmaztam meg a saját munka-hitvallásom: hitelesség – személyesség – szeretet; később úgy: lelkigondozás – lelki programok – gyakorlati élettevékenységek; ma pedig ez a három szavam: jelenlét – törődés – akciók.

Ezekben tudok maradandót nyújtani. Mindezt nem magamtól teszem, hanem Isten megbízásából, aki elhívott szolgálatára, majd ki is küldött. És még csak nem is egyedül!   

Káposztásné Horváth Tünde

spirituális

A hivatásom és az életem alapvetően a megélt Krisztus-hitemben gyökerezik. Hiszem, hogy Isten közösségi lénynek teremtett minket, hogy egymás mellé szegődve éljünk, tanuljunk és lássuk meg az élet összetettségében is mindazt, ami gyönyörű. A Ráday Felsőoktatási Diákotthonban azzal a józan reménységgel lehetek jelen, hogy a diákotthon lakóival a közös szolgálatok, egyéni és csoportos lelkipásztori beszélgetések során együtt épülhetünk lelki házzá. Református lelkészként és vallástanárként is szívesen beszélek arról, hogy Isten szolgálata az életünk egyik legszebb ajándéka és legnagyobb öröme lehet.   

Barabás Mónika

adminisztrátor

Pénzügyi-számviteli végzettségű teológus-lelkész szakos hallgató vagyok. A kollégium életének adminisztrációs területét igyekszem egyszerűbbé, hatékonyabbá tenni. Hiszek a közös munka, de még inkább a közösen megélt hit erejében.

Az irodai fogadóórák keretén belül vagy egyeztetett időpontban szeretettel fogadom a megkereséseket személyesen és emailben egyaránt.

rfd@raday28.hu