HÁZIREND

A RÁDAY FELSŐOKTATÁSI DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE

A Házirend tartalmazza a diákotthon rendeltetésszerű használatát biztosító együttélési, egészségügyi, baleset megelőzési és tűzvédelmi előírásokat, valamint a diákotthonban tartózkodás, a diákotthon napi, ideiglenes és végleges elhagyásának szabályait, rendjét.

1.    A diákotthon lakóinak jogai

 1. A diákotthon lakói igénybe vehetik a diákotthon szolgáltatásait, használhatják a közösségi helyiségeket.
 2. A diákotthon lakói észrevétellel élhetnek minden diákotthont érintő kérdéssel, belső szabályzattal kapcsolatban a diákotthon vezetőinél (szakmai vezető, gazdasági vezető).
 3. A diákotthon lakói részt vehetnek a Hallgatói Presbitérium munkájában, ott választók és választhatók.

 

2.    A diákotthon lakóinak kötelességei

 1. A Házirend betartása, betartatása minden bentlakóra nézve kötelező.
 2. A diákotthon lakói kötelesek a diákotthon Szervezeti- és Működési Szabályzatát, a Diákotthon Házirendjét és a KRE-HTK házirendjét betartani és betartatni, valamint a rájuk bízott vagy az általuk használt eszközöket rendeltetésszerűen használni.

 

3.    Beköltözés a diákotthonba

 1. A diákotthonba felvételt nyert és a felsőoktatási intézményébe beiratkozott hallgató veheti igénybe a számára biztosított diákotthoni férőhelyet a felvételről szóló értesítésen jelzett időtartam alatt.
 2. A diákotthon új lakóinak lakcím bejelentkezési kötelezettségük van a helyi önkormányzatnál. A helyi önkormányzatnál beszerzett nyomtatványt, mint szállásadó a diákotthoni tanár írja alá.
 3. A diákotthonba történő beköltözéskor minden bentlakó köteles aláírni
 • a bentlakási megállapodást,
 • a Házirendet, illetve
 • a baleset- és tűzvédelmi szabályok megismerését elismerő nyilatkozatot, valamint
 • köteles a leltár alapján a szobában található tárgyakat, illetve a szobához tartozó mágneskártyát átvenni.

 

4.    A diákotthoni térítési díj fizetése

 1. A diákotthon lakói kötelesek a megállapított diákotthoni térítési díjat havonta számla ellenében a számlán szereplő 8 napos fizetési határidővel átutalni
 2. Aki tartozásait (diákotthoni díj, késedelmi díj) a befizetési határidőt követő 30. napig nem teljesíti, annak diákotthoni jogviszonya megszűnik.
 3. Indokolt esetben, legfeljebb 30 napos fizetési haladékot (írásos kérelem alapján) a diákotthon gazdasági vezetője engedélyezhet.
 4. Amennyiben a hallgató a diákotthoni elhelyezést igénybe vette, de a diákotthoni térítési díjat 4.3 pont szerinti ismételt határidőre sem teljesítette, a Diákotthon jogosult fizetési meghagyást kibocsátani az elmaradt díj behajtására és a hallgató a diákotthonból azonnali hatállyal köteles kiköltözni.

 

5.    A lakóegység és szoba

 1. A lakószobák berendezési tárgyaiért, azok állapotának megőrzéséért a szoba lakói felelnek. A diákotthon vagyonának megóvása, rendeltetésszerű használata minden bentlakó és látogató kötelessége.
 2. A bentlakáshoz tartozó mágneskártya elvesztését a diákotthoni portán azonnal be kell jelenteni. A pótkártya kiadása 5.000 Ft díj befizetése ellenében történik
 3. A lakószoba bútorait, ajtaját és ablakait mindenkor rendeltetésszerűen kell használni, átalakítani, átfesteni, szétszedni nem szabad.
  • A szobák falait átfesteni nem szabad.
  • A falak tisztaságára és épségére minden bentlakó köteles vigyázni.
  • Ugyanígy tilos öntapadós matricát, celluxot, vagy bármilyen a falon nyomot hagyó eszközt használni. Az esetlegesen (szögelésből, öntapadós matrica, cellux felragasztásából, stb.) keletkezett esztétikai károkért a lakóknak kártérítést kell fizetni.
  • A diákotthon területén semmilyen felületre semmi nem helyezhető ki, kivéve
   • a lakószobák bejárata melletti,
   • a lakószobákban,
   • a konyhákban valamint
   • a tanulószobákban lévő parafatáblák.
  • A lakószobákban, illetve az egész diákotthon területén észlelt hibákat (víz, villany, fűtés stb.) a hiba bejelentőjének a portán lévő hibafüzetbe kell haladéktalanul beírni.
   • Azonnali intézkedést igénylő esetben a porta telefonon is értesíthető, de az utólagos beírás ezesetben is a bejelentő kötelessége.
  • A diákotthonból távozáskor a szobát be kell zárni, ajtót, ablakot becsukni, elektromos eszközöket ki és le kell kapcsolni (kivételt képez a hűtőszekrény).
  • A lakóegységben a szobát a benne lévő berendezésekkel együtt a lakók maguk takarítják, és annak tisztaságáért felelősek,
   • A fürdőszobák takarítása központilag történik.
   • A szobarendet és annak tisztaságát a takarító szolgálat a heti munkálatai közben ellenőrzi és erről rendszeres tájékoztatást ad a diákotthon vezetőjének.
   • Higiéniai elvárásoknak és esztétikai követelményeknek nem megfelelő szobarend esetén
    • a lakók írásbeli figyelmeztetésben részesülnek,
    • sorozatosan elégtelen szobarend pedig fegyelmi eljárást von maga után.
   • A lakószobában az elektromos berendezéseket csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi, közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően szabad használni. Sütő, főző berendezéseket, hajszárítót, vasalót a lakószobában használni TILOS.
   • Dezodort használni kizárólag a fürdőszobákban szabad.
   • A szobákban semmi füsttel járó eszköz nem használható (gyertya, füstölő, légfrissítő, párásító, stb.)
   • Az épület egész területén ún. „Sprinkler” tűzérzékelő és automata tűzoltó rendszer van kiépítve. Ezek érzékelőire különös figyelemmel kell lennie mindenkinek. A téves riasztást okozó bármilyen károkozásért, valamint annak helyreállításáért a felelős teljes anyagi kártérítéssel tartozik.

6.    A vendégfogadás

 1. Külső látogatók, vendégek kötelesek igazoló iratot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) a portán bemutatni.
  • A portán a vendégek neve rögzítésre kerül a meglátogatott hallgató nevével és szobaszámával együtt.
 2. A vendég a látogatás idejére a portán vendégkártyát kap a diákotthonban való közlekedéshez.
 3. A vendéglátó köteles a portán személyesen megjelenni és igazolni látogatóját. Amennyiben a portás nem tudja elérni a vendéglátót, úgy a látogató belépését meg kell tagadni, de a földszinti aulában vendéglátójára várakozhat.
 4. A látogatót fogadó lakó a látogatóért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.
 5. A vendéglátó a vendég távozásakor köteles a portára lekísérni látogatóját.
  • A látogató a beléptető kapun csak a vendégkártyája leadásával léphet ki.
  • Amennyiben a vendégkártyát leadni nem tudja, úgy köteles az 5.000 Ft-os kártya-pótlási díjat megfizetni.
  • A portás köteles a távozás időpontját rögzíteni.
  • Látogató nem maradhat a diákotthon területén 22:00 és 8:00 között.

 

7.    A diákotthon szolgáltatásai

 1. Mosáshoz az épületben lévő mosókonyhában mosógépek, valamint szárítók állnak a bentlakók rendelkezésére.
  • A mosógépek, szárítógépek használatára reggel 07:30 és 22:00 között van lehetőség.
  • A mosógépben lábbelit mosni TILOS.
  • A közüzemi díj válságra tekintettel a szárítógépek visszavonásig nem használhatók.
  • Teregetésre a mosókonyha előterében elhelyezett szárítóállványok szolgálnak, melyeket szükség szerint a saját szobához tartozó erkélyre is ki lehet tenni.
 2. Vasaló, vasalódeszka a mosókonyhában található.
  • Vasalni csak itt lehet, az eszközöket a mosókonyhából kivinni tilos.
 3. Takarító eszköz (porszívó, seprű, szemeteslapát, felmosó) szett a folyosói takarító szertárban lesz elhelyezve, aminek kulcsát a portán aláírás ellenében lehet elkérni.
  • Az eszközök használata után a kulcsot haladéktalanul le kell adni a portán.
 4. A konyhai eszközök, berendezések, gépek csak a konyhában használhatók, tilos azokat a lakószobába bevinni.
  • A konyhákban zárható önálló élelmiszertároló szekrénye van minden lakónak.
  • A lakószobákban élelmiszert kizárólag a hűtőszekrényben szabad tárolni.
  • Főzni (beleértve a kávét, teát, stb.) és étkezni kizárólag a konyhákban és a hozzá tartozó teraszon engedélyezett.
 5. A fokozott fertőzés veszély, a tömeges ételmérgezés veszélye miatt mosatlan edényt, ételmaradékot a konyhában, lakószobában tárolni szigorúan TILOS.
 6. A diákotthon folyósólyán lévő padlószőnyegre erősen szennyezett lábbelivel lépni tilos, esetleges szennyeződés esetén a portaszolgálatot azonnal értesíteni kell (a gyors tisztítás érdekében).
 7. A diákotthon házirendjét nem sértő összejövetelekre a diákotthon első három szintjén kialakított konyha, és a hozzá tartozó terasz állnak rendelkezésre.
 8. A IV. emeleten, a vendégszobák és lakások szintjén a hallgatók nem tartózkodhatnak, kivéve az ott található vezetői irodát.
 9. A diákotthoni tanulószoba a vizsgaidőszakban éjjel-nappal a lakók rendelkezésére áll, ahol beszélgetni, nagyobb zajjal járó tevékenységet végezni (pl. rádiót, magnót hallgatni), csak az ott lévő lakók zavarása nélkül szabad.
 10. A diákotthon sporteszközei (labdák, ütők) a diákigazolvány leadása mellett vehetők igénybe, a sportszolgálatban lévő hallgatóktól.
 11. A lakók leveleit az épület postafiókjából az erre felkért szolgálók veszik fel és kézbesítik.
 12. Elsősegély és gyógyszeres doboz a diákotthon portáján található.
 13. A diákotthon portáján 24 órás ügyelet van.

8.    A diákotthon rendje

 1. A diákotthon lakói az épületbe csak a saját mágneskártyájukkal léphetnek be. Ennek átadása más személynek (függetlenül attól, hogy az illető bentlakó vagy sem), fegyelmi eljárást von maga után.
 2. A lakók napi csendessége érdekében 7.00-7.30-ig a diákotthon szobáiban és minden terében fokozott szilenciumot tartunk az imádságos idő biztosítására. Ebben az időszakban sem közlekedéssel, sem beszélgetéssel, sem semmilyen tevékenységgel nem zavarjuk társainkat.
 3. A lakók nyugodt pihenése érdekében 22.00 órától – 08.00 óráig a diákotthonban csendnek kell lennie (csendrendelet). Ez idő alatt tilos minden olyan hangos tevékenység, amely az ott lakók nyugalmát zavarja. A diákotthon lakóinak napközben is tekintettel kell lenniük társaik nyugalmára.
 4. A vizsgaidőszak időtartama alatt napközben is érvényes a csendrendelet, melynek értelmében minden olyan tevékenységet, mely zajjal jár, kerülni kell.
 5. 22:00 utáni, és/vagy a 20 főnél nagyobb társaságot érintő, illetve a kijelölt közösségi helyeken kívüli, az épület más helyszínein tervezett valamennyi rendezvényhez (névnap, születésnap stb.) engedélyt kell kérni a diákotthon vezetőjétől.
  • A kérvényt legkésőbb három nappal a program előtt a diákotthon adminisztratív e-mail címén (rfd@raday28.hu) a rendért és a tisztaságért felelős személyek, valamint a főszervező megnevezésével írásban kell benyújtani.
  • Az igénybe vett helyiséget másnap reggel 9 óráig ki kell takarítani és a diákotthon vezetőjének át kell adni.
 6. A lakóegységből, illetve szobából szobatársat kizárni tilos.
 7. Hirdetményt csak az arra kijelölt helyen, a hirdetőtáblán – a diákotthon vezetőjének aláírásával, ill. bélyegzővel ellátva – lehet kifüggeszteni.
 8. A diákotthon egész épületében, udvarában és az épület bejáratának 5 méteres körzetében dohányozni, elektronikus cigarettát és dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni szigorúan tilos. Dohányzásra, elektronikus cigaretta és dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára kizárólag az utcán kijelölt dohányzó helyen van lehetőség.
 9. A diákotthon területén mérsékelt alkoholfogyasztás engedélyezett. Viszont az ittasan okozott, bárkit megbotránkoztató viselkedés fegyelmi ügyet von maga után.
 10. Kábítószert a diákotthon területére behozni, a diákotthonban tárolni vagy fogyasztani tilos.
 11. A diákotthonban mindenki köteles betartani a tűz-, balesetvédelmi- és higiéniai szabályokat.
 12. A diákotthon lakói kötelesek takarékoskodni az elektromos energiával és a vízzel. A WC-ben, zuhanyzókban és egyéb közös helyiségekben a villanyt kötelesek távozáskor lekapcsolni és a vízcsapokat elzárni.
 13. A szobai szeméttároló edényeket a szobák lakói kötelesek üríteni, és az udvari szeméttároló kukába üríteni.
  • Szelektív hulladékgyűjtésre szintenként a konyhában van lehetőség, annak ürítése a teremtésvédelmi szolgálócsoport feladata.
 14. A teraszról bármit kidobni, a terasz szobaelválasztó korlátain átmászni szigorúan tilos.
 15. Az épület előtt, illetve az udvaron este 22.00 óra után hangosan beszélgetni, zenélni, énekelni, a lakók nyugalmát más módon zavarni tilos.
 16. A közös helyiségek berendezéseit, felszerelési tárgyait a szobákba bevinni tilos (vasaló, vasalódeszka, konyhai felszerelések, asztal, szék, fotel stb.)
 17. A szobákból bútort és egyéb berendezési tárgyat a folyosóra kirakni, másik szobába átvinni vagy kidobni tilos.
  • Továbbá tilos a folyosón szemetet vagy bármi mást tárolni, kint hagyni.
 18. A diákotthon területén állatot tartani tilos.
 19. A diákotthon épületébe fokozottan tűzveszélyes anyagokat (üzemanyag, motorolaj) és nagy energiafogyasztású tűzveszélyes eszközöket (olajradiátort, elektromos hősugárzó, rezsó, stb.) behozni tilos.
 20. A diákotthon épületébe kerékpárt behozni tilos. A kerékpárokat a kijelölt kerékpártárolóban az udvaron lehet tárolni.
 21. Fegyelmi vétség, veszélyhelyzet vagy egyéb rendbontás gyanúja esetén a diákotthon vezetője jogosult egy tanú jelenlétében a lakószobába belépni, ott intézkedni. Távollétében a szolgálatot teljesítő portás intézkedhet.

 

9.    Távozás a diákotthonból

 1. Az egy hétnél hosszabb eltávozást be kell jelenteni a diákotthon vezetőjénél, valamint lehetőség szerint az elérhetőséget, címet megadni.
 2. A tavaszi félév végén, legkésőbb a tanévzárót követő napon minden kollégistának ki kell költöznie a diákotthonból.
 3. A rendkívüli kiköltözési szándékot 30 nappal a kiköltözés előtt írásban jelezni kell a diákotthon vezetőjének. A diákotthonból való kiköltözéskor a szobákat kitakarítva, leltár szerint kell átadni a mágneskártyával együtt a diákotthon vezetői által megbízott felelősnek.
 4. Év közbeni, indokolatlan kiköltözés a következő tanévi felvételnél hátrányt jelent.
 5. A diákotthonban történő nyári elhelyezést csak rendkívüli körülmények között, az ÜFI részére végzett fizetett nyári munka vállalása mellett lehet kérvényezni.

 

10.          Vegyes rendelkezések

 1. Az egy szobában lakóknak jóhiszeműen eljárva, közös megállapodással kell döntést hozniuk minden olyan esetben, amelyet jogszabály, illetve a diákotthoni Házirend nem szabályoz. Ellenkező esetben bármely diákotthoni lakónak vétójoga van.
 2. Bármely bentlakó hallgatónak, ha a Diákotthonnak helyet adó Ráday Ház személyzetének munkájával kapcsolatos bejelentése, problémája van, azt a diákotthon vezetője felé írásban kell jeleznie.
 3. A diákotthoni Házirend előírásainak betartását, betartatását a diákotthon vezetői ellenőrzik a Hallgatói Presbitérium együttműködésével.

Budapest, 2022. 09. 01.

Szabóné dr. László Lilla                                                                                 Bor Imre

diákotthon vezető                                                                                gazdasági vezető