Felvételi hirdetmény

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Ráday Felsőoktatási Diákotthonba, ami a Dunamelléki Református Egyházkerület fenntartásában elsőrenden a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán teológiai tanulmányokat folytató hallgatók együtt élő közössége, a nagy létszámú teológus és vallástanár jelentkezés miatt a 2023/24-es tanévre nem tud nem teológiai tanulmányokat folytatóknak felvételi lehetőséget meghirdetni. Istenbe vetett bizalommal reméljük, hogy sikerül más lakhatást találni egyházunk fiataljainak.

Imádsággal és áldással: RFD