• Isten megszólított és keresed, hogy hol követhetnéd a hívását?
 • Teológiai kérdések foglalkoztatnak és szeretnél mélyebben elmélyülni benne?
 • Megajándékozottnak érzed magad a gyermekek közti szolgálatban?
 • Nem egyházi hivatásban látod a jövőd, de talentumaidat szeretnéd Isten dicsőségére élni?
 • Egyetemi éveid alatt szeretnél Istent kereső és követő fiatalokkal együtt élni, formálódni, szolgálni?
 • Egy-egy területen már belekóstoltál az egyházi szolgálatok színességébe és szeretnél ebből többet megismerni?

Ha a fenti kérdések valamelyikére igen a válaszod, akkor köztünk a helyed.

A Ráday Felsőoktatási Diákotthon (RFD, köztünk szólva csak ’Ráday’) magas színvonalon újjáépített, korunk diákéletét támogató tereivel és egy hitben elkötelezett teológusközösség lelki és szellemi útkeresésével várja a leendő teológus-lelkész, vallástanár és más szakokon tanuló hallgatókat. A teológus-lelkész szakirányon tanulók bentlakása kötelező, a vallástanárok elsőbbséget élvezve élhetnek ezzel a lehetőséggel, a további szakokon tanulók felvételi útján kerülhetnek be a diákotthonba.
Miben hasonló és miben más nálunk az élet, mint egy átlagos felsőoktatási kollégiumban? Itt is az önálló, felnőtt tanulmányi élethez kapcsolódó infrastruktúrát és közösségi életet szeretnénk alapvetően biztosítani, de e mellett a Ráday hangsúlyosan a Krisztusban való növekedésnek, és az egyházi szolgálatokra való készülés helye és közössége. Közösségünk Krisztus-központú, diákközpontú és egyházközpontú.

Céljaink: 

 • a tanulás feltételeinek biztosítása: szilenciumi renddel támogatott, önkéntesen használt tanulószobák, könytárhasználat, tanulócsoportok, korrepetálást biztosító tanulópárok.
 • a személyes és közösségi hit megélésének támogatása: a diákotthonban szolgáló spirituálisok és a diákotthonvezető koordinálásával.
 • a pihenés, rekreáció feltételeinek biztosítása: egymás egyéni életterének, pihenésének tiszteletben tartására való nevelés/szocializáció; sportlehetőségek.
 • személyes életviteli tanácsadás lehetősége: a felnőtté válás, egyéni életvezetés csoportos, kreatív elsajátítása, támogatása.
 • a kulturált kikapcsolódásra, szórakozásra ösztönzés: igényes szabadidő eltöltéséhez alternatívák biztosítása, önszerveződés szorgalmazása.
 • lelki segítségkérés és egymás hordozás kultúrájának kialakítása: lelkigondozói-, szupervíziós lehetőségek, mentori kapcsolatok.
 • leendő kollegiális (lelkészi, vallástanári) kapcsolatok, lelki kiskörök megalapozása.
 • a hallgatók egyetemi közéleti és önkormányzati szerepvállalásainak támogatása.
 • a KRE-hez és a Ráday-hoz kapcsolódó hagyományok feltérképezése, azok megerősítése, újabbak meghonosítása.
 • keresztyén értelmiségi háló kialakulásának szorgalmazása.
 • diakóniára, egyházi szolgálatra és kitekintésre bátorítás, támogatás.
 • teremtésvédelmi szemlélet kialakítása és gyakorlása a közösen használt és gondozott élettérben.

Mindehhez fontosnak tartjuk a rendszeres közösségi alkalmakat (otthonórák, bibliaórák), illetve az életterünkhöz és a velünk kapcsolatban lévő egyházi közösségekhez kapcsolódó szolgálatokat. A Rádayban élők minden félév elején választanak egyet a különböző szolgálati területekből és azt a választott szolgálócsoporttal közösen öntevékeny módon végzik és együtt fejlődnek benne. Ezeknek az öntevékeny csoportoknak nem titkolt célja a közös fejlődés és útkeresés a felnőtté válás útján.

Ha szeretnél egy hitben járó, az élet mindennapi, közéleti és egyházi kihívásaival szembenézni kész közösségben járni a felnőtté válás útját, akkor köztünk a helyed!